Mercat d'aviram

  • Mercat d'aviram

El mercat d’aviram concentra l’essència de la Fira del Gall. En aquest espai, ple de vida i tradició, els visitants podran adquirir el Gall del Penedès amb IGP que escullin, així com altres varietats d’aviram: gallines, galls de pagès, ànecs, capons o galls d’indi.

El mercat compta amb un estand gestionat per l’Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca, una entitat constituïda l’any 2003 que vetlla per la protecció, el foment i la divulgació de la raça de Gallines Penedesenca. Al seu estand es podrà comprar el Gall del Penedès amb IPG sacrificat, plomat i, si es desitja, també tallat. En aquest sentit, la Fira del Gall destaca per oferir un servei gratuït d’escorxador i plomatge durant les dues jornades, a excepció dels ànecs, que només serà possible adquirir-lo el dissabte al matí.

Un any més, el servei dels veterinaris de la Generalitat de Catalunya vetllarà per l’estat higiènic i sanitari de tot l’aviram que es posa a la venda per garantir la qualitat del producte.

Horaris

Mercat d’aviram de pagès i venda del Gall del Penedès amb IGP

Plaça de venda d’aviram

Dissabte 21, de 8 a 15 h

Diumenge 22, de 9 a 15 h

 

Servei d’escorxador i plomatge gratuït

Dissabte 21, de 8 a 13.30 h

Diumenge 22, de 9 a 13.30 h

Concurs-exposició de raça de Gallines Penedesenca Memorial Amadeu Francesch